| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

עוד 3 עסקים נוספו לאיזור עסקים בכפר. תושבי הכפר בעלי עסק בתחומי הישוב המעוניינים לפרסמו שלהם באתר כפר נטר, מוזמנים לשלוח מספר פרטים.