| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לחברי אגודת כפר נטר,

הנכם מוזמנים לאסיפת חברים כללית שתתקיים ביום ג' 14.6 בשעה 20:00 במועדון הכפר. על סדר היום:

קבלת החלטות
1. קבלת חברים חדשים לאגודה
2. אישור מאזן אגודה לשנת 2010 - מוזמנת רו"ח ברית פיקוח*
3. אישור תקציב אגודה לשנת 2011*
4. העלאת דמי חבר באגודה לסך של 250,000 ש"ח
5. מימוש החלטות האסיפה לאיזון שטחי נחלות (הגדולות מ-28 דונם) בעת מכירתן
6. החלפות קרקע - עדכון והחלטה
* ניתן לעיין במאזן/תקציב האגודה החל מתאריך 18.5 במזכירות. למעוניינים ישוכפל עותק.

עדכונים
7. הפקדת ערבות בנקאית מלווה למכתב התחייבות למגורים בכפר עם רכישת נחלה
8. תיקים משפטיים - מוזמן: עו"ד הולנדר
9. מדיניות מים לאור הנחיות רשות המים
10. תכניות לעתיד

שימו לב: במידה ובמועד ובשעה הנקובים לעיל לא יהיה מספר חוקי של משתתפים, תידחה האסיפה הכללית בשלושים דקות ותתקיים בשעה 20:30 ותהיה חוקית בכל מניין של משתתפים.

בברכה,
משה רומם
יו"ר ועד אגודת כפר נטר