| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,
שעות פעילות מזכירות ועד מקומי בחדשים יולי אוגוסט:
ימים א' ב' ד' 08:30-16:30
ימים ג' ה' 08:30-16:00.

בברכה,
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@gmail.com