| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

לאחרונה אנו עושים מאמצים מיוחדים לשיפור רמת הניקיון בכפר. בנוסף על טאטוא הרחובות ופעילות תחזוקה שוטפת, צרפנו בני נוער העובדים בניקיון הכפר. בנוסף הותקנו מתקנים בגני המשחקים ובגנים הציבוריים המיועדים לצואת הכלבים. אנא השתמשו במתקנים אלו. שיתוף הפעולה שלכם התושבים חשוב ביותר! אבקשכם לדאוג לניקיון חזיתות בתיכם ולדווח למזכירות על מפגעים תברואתיים.

בזמן הקרוב נסדיר 2 מוקדי מיחזור בכפר שיכללו איסוף בקבוקים ופלסטיק, סוללות, בגדים, נייר ועוד.

אנא עזרו לנו לשמור על ניקיון המושב!

תודה,
רמי שוחט
יו"ר ועד מקומי