| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , , . ]

תושבי כפר נטר שלום,

ערכות מגן
אנו עורכים בדיקת צרכים בנושא ערכות מגן. עלי לדעת לכמה תושבים אין ערכת מגן תקינה. יש ליצור איתי קשר עד יום חמישי הבא ה- 21/07/11 .

מטרד יתושים וזבובים
אני קוראת לכם שוב להעביר לי עד יום ראשון בבוקר את כתובות הבתים שסובלים ממטרד יתושים וזבובים. בשבוע הבא המועצה תדאג לסייר בכתובות שאעביר לה לצורך איתור מוקדי היתושים.

צוות ועדת תרבות החדש
ביום ראשון הקרוב ה- 17/07/11 בשעה 21:00 תתקיים ישיבת ועדת תרבות במזכירות הועד המקומי. בפגישה יחולקו צוותים להפקת האירועים והפעילויות במהלך השנה בהתאם לבקשת המשתתפים.

בברכה,
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@gmail.com