| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום,

לאחרונה התרבו מאוד התלונות על כמות יתושים/מעופפים מוגברת ברחבי הכפר, אשר גורמת לעקיצות כואבות ומטרידות בלילה וביום.

לאחר בדיקה עם כל הגורמים הרלוונטיים, ברצוני ליידע אתכם שהמועצה איתרה מספר מקומות בהם היה ריכוז גדול של יתושים ואני תקווה שלקראת סוף השבוע נרגיש בהבדל.

יחד עם זאת, לא נפתרה כל הבעיה. נמצאה כמות גדולה של זבוב הסוסים ובנוסף המועצה עדיין צריכה לטפל ביתוש הנמר האסייני. יתוש הנמר האסייני נמצא במקומות בהם יש מים עומדים ומלבד הטיפול האישי של כל אחד בחצרו, אני מבקש שמי שסובל באופן מיוחד יפנה למזכירת הועד בכדי שנוכל לעשות רשימת כתובות מסודרת שבה המועצה תדאג לעבור עם מומחה ולנסות לאתר את המוקד.

תודה,

רמי שוחט
יו"ר ועד מקומי כפר נטר