| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום,
לידיעתכם, בעקבות גל הפריצות אנו מהדקים את האבטחה. השער בין כפר נטר לבית יהושע ייסגר כל ערב בשעה 23:00.

בברכה,
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@gmail.com