| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבי כפר נטר שלום,

כדי לאפשר למערכת האזרחית בעורף להתמודד עם מצבים קשים וחמורים של טיפול באוכלוסייה שנפגעה עקב אסון המוני, אנו נערכים בשעת רגיעה למצבי חירום.

הועד המקומי שם למטרה לגבש צוות שייתן מענה בשעת חירום ויכלול בתוכו את כח האדם המקצועי, מתנדבים ופעילים מקרב הקהילה. לשם כך אנו זקוקים לך המתנדב/ת. הערכות מראש ושילוב המתנדבים אחרי הכשרתם במערך הכולל, תקטין למינימום האפשרי את מספר הנפגעים, תצמצם את נזקי האסון ותאפשר החזרת החיים למסלולם התקין, מהר ככל האפשר.

תפקידי המתנדבים בשעות חירום כוללים:
1. מרכז משק: התפקיד מאויש.
2. מרכז מל"ח: ריכוז כל הנושאים הקשורים במצב חירום- מקלטים, אספקת מים, אספקת מזון וריכוז כל צוות החירום.
3. מנהל משק מים: התפקיד מאויש.
4. מרכז בריאות: שמירת קשר עם הגורמים במועצה, מרפאה,- איוש, סיוע לנפגעים.
5. מרכז נושא מזון: אחריות להמשך אספקת מצרכים חיוניים דרך צרכנייה.
6. מרכז חינוך: ריכוז נושא החינוך בעת חירום - קשר עם גורמי החינוך במועצה, תכנית לימודים בישוב, פעילות בלתי פורמלית וכו'.
7. מרכז חקלאי: כתובת לכל נושא המשק החקלאי, בעלי חיים, מזון ומים.
8. צוות רפואי: רופא/ה, אחים/יות.
9. רווחה: עזרה וטיפול באוכלוסייה מוגבלת, חלשה, מבוגרים וכו'.
10. מתנדבים: כמה שיותר בכל המקצועות החופשיים" למשל: הוראה.

אנו נשמח לקבל כל מתנדב/ת.

תודה,
אורן סלומון
רב"ש הכפר