| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שלום רב,

לידיעתכם, ביום חמישי הקרוב, 01.09.11 מפנים את המכולות שהוצבו ליד גני הילדים וליד מיכל הבקבוקים בהרחבה. אם יש לכם דברים נוספים לזרוק, אתם מוזמנים לעשות זאת עד מחר.

בברכה,

טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@gmail.com