| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום,

לצורך הסדרת נושא פתיחת השערים באמצעות הטלפונים הסלולרים, אנו מעדכנים את רשימת הטלפונים הניידים אשר ברשותנו. אני מבקשת מכל בית בכפר, לשלוח אליי את השמות ומספרי הטלפונים הניידים של הבוגרים במשפחה.

אבקש מכל בעל נחלה שיש לו דיירים, להוסיף באופן מרוכז את שמות הדיירים והטלפונים שלהם. כיום, יש משקים רבים שהדיירים עזבו אך עדיין נמצאים ברשימה.

לתשומת לבכם, טלפון חסוי אינו יכול לפתוח את השערים.

תודה,
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@gmail.com