| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,
לנוחיותכם הוצבו שתי מכולות לפינוי פסולת, אחת ליד גני הילדים ברחוב ההדרים והשנייה בהרחבה בקצה רחוב השיטה ליד מיכל הבקבוקים.

נא לא לזרוק אסבסט למכולות.

בברכה,
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@gmail.com