| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,
היום, יום שלישי 13.09.11 בשעה 11:05 יבוצע ניסוי צופרים בכפר נטר ובישובים הקרובים. האזעקה תישמע במשך 90 שניות. במקרה של אזעקת אמת תישמע אזעקה עולה ויורדת מחדש.

בברכה,
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@gmail.com