| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שלום רב,

תזכורת: ביום שישי 23.09.11 בשעה 16:00 תתקיים הכנת ברכות שנה טובה לותיקי הכפר בגן השעשועים הגדול בהרחבה. אם ירד גשם תתקיים הפעילות במועדון הכפר.

בברכה,
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@gmail.com