| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]הנכם מוזמנים לטקס הפתיחה של האיחוד החקלאי לשנת הפעילות 2011-2012. הטקס יתקיים ביום 1.10.11 שעה 19:30 בשטח בית הנוער באודים.

כולם מוזמנים!