| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

להלן זמני התפילות בבית הכנסת בכפר ביום כיפור:

ערב יום כיפור 7.10.11
הדלקת נרות החג 16:47
תחילת הצום 16:55
כל נדרי 17:00

יום כיפור 8.10.11
שחרית 8:30
תפילת יזכור 10:30
נעילה 16:45
גמר הצום 17:54

הציבור מוזמן.
גמר חתימה טובה!