| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום,

עקב הפרה בוטה של הסכם השמירה בינינו לבין חברת עצמון אבטחה, הופסקו שירותי השמירה שלה. עד להוצאת מכרז שמירה חדש שירותי השמירה בכפר יסופקו ע"י א.א.ביטחון. יהיו שני סיירים קבועים שיתחלפו ביניהם ויסיירו בכפר ברכב פרטי עם צ'קלקה בין בשעות 22:30-05:30. אנחנו נצא למכרז שמירה חדש מיד לאחר חג הסוכות.

א.א.ביטחון, טל גוזלין: 052-8686888
טלפון ברכב הסיור: 054-2448434. שמות הסיירים: יקי וצביקה.
רב"ש הכפר אורן סלומון: 057-2268094, 054-4838813.

אנא דווחו על כל אירוע חריג.

בנוסף בשלושת השבועות הקרובים יותקן שער חשמלי בינינו לבין בית יהושע. כל מי שרשום בשערים הקיימים יוכל לפתוח גם את השער החדש. נעדכן אתכם עם תחילת העבודה.

לתשומת לבכם השערים יסגרו בשעה 23:00.

בברכה,
שוחט רמי
יו"ר ועד מקומי