| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

אנו מתכבדים להזמינכם לחדר הנושא שלנו ולהשתתף במספר דיונים בנושאים שונים: הדעות השונות בחברה הישראלית אז והיום, הדרכים השונות להבעת דעות, השפעות הרצח על החיים שלנו היום במדינת ישראל. בסיום הדיונים נציין 16 שנים לרצח יצחק רבין.

הפעילות תתקיים ביום שלישי 8.11.11 בשעה 18:30 במגרש הכדורגל בבית יהושע. נשמח אם תבואו, תקחו חלק ותנכחו באירוע ביחד עם ילדיכם.

מצפים לראותכם,
צוות סניף השלושה.