| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום רב,

במסגרת המאמץ הלאומי בחסכון במים ועקב הגשמים הברוכים שירדו בימים האחרונים ואלו הצפויים לנו בהמשך השבוע, אבקש לסגור את מערכות ההשקיה בגינות הבתים.

בברכה,

רמי שוחט
יו"ר ועד מקומי כפר נטר