| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

מוכנות למצב חירום הינה חשובה מאוד ואנו צריכים את עזרתכם בהרכבת צוות צח"י (צוות חירום) בכפר. כולנו תקווה שלא נצטרך, אך חשוב מאוד שנהיה ערוכים ומוכנים מבעוד מועד. בתגובה לבקשתינו מלפני כחודש וחצי אויישו רוב התפקידים בצוות. עדיין חסרים לנו:

מרכז מל"ח - ריכוז כל הנושאים הקשורים במצב חירום, מקלטים, אספקת מים, אספקת מזון וריכוז כל צוות החירום.
מרכז נושא מזון - אחריות להמשך אספקת מצרכים חיוניים דרך צרכנייה.
רווחה - עזרה וטיפול באוכלוסייה מוגבלת, חלשה, מבוגרים וכו'.
מתנדבים - כמה שיותר, בכל המקצועות החופשיים, למשל: הוראה.

בברכה,
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@gmail.com