| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,
לידיעתכם, משרדי המועצה יהיו סגורים בין התאריכים 12.10-22.10.
בכל ימי החופשה ניתן להתקשר למוקד המועצה בטלפון : 9510888 -09.