| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

ביום רביעי 23 לנובמבר 2011 בשעה 11:05 יערך ניסוי צופרים במושב. הצפירה תימשך 90 שניות. אם תידרש אזעקת אמת תתחיל הצפירה מחדש.