| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

השבוע 20-25/11 לא יהיו שירותי אחות במרפאת כפר נטר. לשירותי אחות יש לפנות למרפאת אבן יהודה.

בברכה,

טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@gmail.com