| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לכל בעלי הכלבים והחתולים בכפר,

ביום רביעי 23.11.11 בין השעות 15:30-16:00 יתקיימו חיסונים לכלבים וחתולים בתעריף מוזל מטעם המועצה. לפרטים נוספים אנא הורידו קובץ זה.

בברכה,
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@gmail.com