| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שלום רב,

הנני להודיעכם בזאת כי בהתאם להוראות משרד הפנים ומאחר והם עוברים לעבודה הביאומטרית, לא אוכל להנפיק דרכונים ותעודות זהות. החל מ- 1.1.2012 כל מי שצריך דרכון או תעודת זהות צריך לפנות אישית למשרד הפנים בנתניה.

שאר שרותי משרד הפנים ינתנו במועצה כרגיל בימי חמישי בשעות 9:00 - 12:00 . השרותים הניתנים במועצה: רישום ילוד, שינוי מען, הודעה על כתובת למשלוח דואר, תעודת לידה, תעודת פטירה, תמצית ממרשם האוכלוסין, רישום נישואין, הודעה על בחירת שם משפחה, הודעה על שינוי שם.

בברכה,
מרים אוסובסקי