| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

מוצ"ש 11.2.2012, אחים בדם בית לסין - 140 ש"ח כולל הסעה.
יום חמישי 29.3.2012, קברט הקאמרי - נותרו כרטיסים ללא הסעה.

כרטיסים:
מירי פישר 052-220000
אלה יריב 09-8997378, 052-4569846