| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי כפר נטר שלום רב,

הרינו להביא לידיעתכם כי אגודת המים נתיב המספקת מים לכפר נטר ייקרה את תעריפי המים. בשל כך נדרשת אגודת כפר נטר לבצע שינוי בחיוב הדיפרנציאלי (בהתאם למספר הנפשות במשק הבית) וכן לייקר את תעריף המים החל מתאריך 1.1.12.

אגודת כפר נטר מבצעת ניתוח ובדיקה של עלויות אספקת המים מנתיב. לאחר השלמת הליך הבדיקה יימסר לתושבים מידע עדכני לגבי התעריפים החדשים התקפים החל מ 1.1.12

בברכה,
משה רומם
יו"ר ועד אגודת כפר נטר