| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,

ועד מקומי כפר נטר בישיבתו מיום 04.12.11 החליט על הקמת ועדה שתפקידה לייעץ לועד המקומי בעניין השטחים הציבוריים בכפר. במסגרת דיוני הועדה יוגשו המלצות לועד המקומי על יעוד השטחים הציבוריים על פי צורכי הקהילה בכפר נטר.

אם הנכם מעוניינים להיות חברים בועדה אנא שלחו לנו אישור למייל vadm.kfarnetter@013net.net

בברכה,
רמי שוחט
יו"ר ועד מקומי כפר נטר