| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לכל בעלי הכלבים והחתולים,

אנא קיראו מכתב זה מאת וטרינרית המועצה הנוגע לשינוי בתעריפי רישוי וחיסון לכלבים וחתולים.