| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי הכפר שלום רב,

כפי שעדכנו, אגודת המים נתיב, המספקת מים לכפר נטר, יקרה את תעריפי המים. בשל כך נדרשת אגודת כפר נטר לבצע שינוי בחיוב הדיפרנציאלי (בהתאם למספר הנפשות במשק הבית) וכן לייקר את תעריף המים החל מתאריך 1.1.12. להלן התעריפים המעודכנים:

תעריף ביתי צריכה מוכרת - 5.4 ש"ח לקו"ב
תעריף ביתי צריכה נוספת - 7.0 ש"ח לקו"ב
תעריף חקלאי מים שפירים - 1.65 ש"ח לקו"ב
תעריף לחקלאי מים מליחים - 1.55 ש"ח לקו"ב
תעריף לעסקים/משרדים בכפר - 7.0 ש"ח לקו"ב
תעריף לתעשייה - 9.0 ש"ח לקו"ב
גינון ציבורי - 5.9 ש"ח לקו"ב
(המחירים אינם כוללים מע"מ)

להזכירכם, יש להעביר למזכירות האגודה את טופסי ההצהרה בנוגע למספר נפשות במשק בית עד לתאריך 14.2.12

בברכה,
משה רומם
יו"ר ועד אגודת כפר נטר