| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום,
ביום רביעי 08.02.12 המזכירות תהיה פתוחה משעה 08:00 עד 16:30.
בברכת ט"ו בשבט שמח,

טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@013net.net