| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

תושבים שלום,

מועצת אבן יהודה הודיעה על סגירת קטע הכביש המחבר בין אבן יהודה מרחוב המייסדים ועד לכפר-נטר לרגל ביצוע עבודות שיפוץ הכביש. הכביש ייסגר החל מיום ראשון 4 למרץ 2012 ועד יום רביעי 4 לאפריל 2012.

בברכה,
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@013net.net