| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לנשות המועצה שלום רב,

אנא הורידו וקיראו את התכנית השנתית להעשרת נשים במועצה. אתן מוזמנות להירשם לפעילויות השונות וכמו כן להציע פעילויות נוספות לתכנית ההמשך.

להצעות ולהרשמה: עדי נוי
09-9596523
adin@hof-hasharon.co.il