| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום,

הועד מקומי השקיע במבני פינות גזם לצורך שמירה על חזות מושב יפה ונקייה. אתם מתבקשים לפנות את הגזם למבנים המיועדים לכך. תושבי ההרחבה - אין לפנות גזם למדרכה בפתח הבית. האיסוף מתבצע מפינות הגזם בלבד! תושב שמשאיר גזם מחוץ לביתו גורם ללכלוך ואי נוחות לכל שכניו ולרחוב כולו.

ימי פינוי הגזם הינם שלישי ושישי מוקדם בבוקר. במידה ומזמינים גנן יש לבצע גיזום בימים שלפני. בעלי דירות מתבקשים ליידע ולהבהיר זאת גם לדיירים.

תודה,

טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@013net.net