| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום,

לאחרונה היו מספר מקרים של פגיעה ברכוש ציבורי במרכז הכפר ובגן המשחקים בהרחבה ברחוב הרותם. אבקשכם לדאוג להבהיר לכל בני המשפחה על הצורך והחשיבות בשמירה על הרכוש הציבורי. במידה וידוע לכם מי האחראים למעשים אלו, אבקש ליידע את מזכירות הכפר.

בברכה,
שוחט רמי
יו"ר ועד מקומי כפר נטר