| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום,

לתשומת לבכם, כל פינת גזם ללא מבנה מסודר, כגון פינת הגזם ליד משפחת בן יצחק ברחוב ההדרים, אינן מיועדות לפסולת גזם גדולה. אם מגיע אליכם גנן אנא הקפידו לשלוח אותו למבנה מסודר. בנוסף אנא הקפידו ליידע את הדיירים שלכם בדבר. הקפידו לזרוק את הגזם לתוך המבנים ולא מחוצה להם. יידעו את הגננים שלכם.

הבהרה לגבי עמדת מיחזור הבקבוקים: שקיות ניילון הורסות את המכונה השואבת את הבקבוקים מהמיכל. אסור לזרוק שקיות לתוך המיכל וכמו כן אין להשאירן ליד המיכלים. ברחבה ליד הצרכנייה ישנם פחים ירוקים רבים, אנא זירקו את השקיות לפח. ליד מיכל הבקבוקים בהרחבה יש פח ירוק לצורך איסוף השקיות. אנא זרקו אליו את השקיות. הסבר מפורט לגבי מה מותר לזרוק והיכן קיראו כאן.

לעוסקים בניקיונות פסח, אני מזכירה שהצבנו לרשותכם 2 מכולות לפינוי פסולת.

בברכה,
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@013net.net