| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

חברים וחברות יקרים,
אנא הורידו ומלאו שאלון קצר זה, כדי שתהיו שותפים בקבלת ההחלטות לגבי נושאי ההרצאות שאנו מביאים למועדון הכפר. אנא סמנו בטופס את הנושאים המעניינים אתכם במיוחד ושילחו אותו למזכירות הכפר לאימייל: vadm.kfarnetter@013net.net.

בתודה מראש,
ועדת תרבות כפר נטר