| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,

לידיעתכם, המכולות שהצבנו התמלאו ופונו. הוצבה מכולה חדשה בהרחבה, בין רחוב השיטה לרחוב האלה ליד פינת הגזם. המכולה תפונה בערב החג 06.04.12.

בברכה,

טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@013net.net