| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

להורי חניכי האיחוד החקלאי שלום,

כפי שאתם ודאי יודעים בימים אלו נערכת תנועת הנוער לקראת מפעלי הקיץ. במהלך שלבי ההכנות המאוחרים נוכחנו לדעת כי תאריכי מחנה הקיץ שלנו מתנגשים עם תנועת נוער אחרת ביער. לאור זאת נעשתה בדיקה מקיפה לאפשרות לעבור ולבצע את מחנה הקיץ ביער אחר כדי להצליח לעמוד בתאריכי המחנה המקוריים.

לאחר ביצוע הבדיקה והשוואת נתוני העלויות התגלה כי מעבר ליער אחר ושינוי במיקום יביא בהכרח לעלייה וייקור משמעותי בעלות לחניך. מכאן הוחלט כי למרות הפגיעה בשלמות התוכנית השנתית, אין יהיה זה נכון ואחראי להחליף את מקום היער ולכן נעשה מאמץ של כלל התנועות ואנשי היער לייצר פיתרון.

הפיתרון שנוצר דורש את הזזת מחנה הקיץ של התנועה ביום אחד קדימה:

מחנה השכבה הבוגרת (ט'–יב'): 3-5.8.12
מחנה השכבה הצעירה (ד'–ח'):6-9.8.12   

בברכה,
ועדת הנוער סניף השלושה