| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

להורים שלום,

לקראת שנת הלימודים הקרובה ובעקבות השינויים הצפויים, נקיים מפגש בנושא ביום שלישי 29.05.12 בשעה 20:30במועדון כפר נטר. הפגישה נועדה להבהרות ולמתן תשובות לשאלות שעלו.

נוכחותכם חשובה לנו,

בברכה,

רמי שוחט, יו"ר ועד המקומי
גדי מחלב, גזבר
רחל גולומביק, רכזת הגנים