| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבות המועצה שלום רב,
המעוניינות בקורסים במנהיגות נשית, הקמת וניהול עסק, אנא הורידו קובץ זה.