| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

ב- 7.6.12 בשעה 21:00 תתקיים הרצאה מאת רונה רמון בנושא צמיחה מתוך משבר. ההרצאה תתקיים בבית העם בבצרה. פרטים נוספים בקובץ זה.