| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,

כחלק מפיתוח רחוב ההדרים בקטע שבין בית הכנסת ועד משפחת גזית, נדרשנו ע"י קרן קיימת לישראל לסמן את כל העצים הנמצאים בצידי הדרך בין בית הכנסת לכיכר בסוף רחוב ההדרים. אנו מתכוונים לפתח כרגע את הדרך עד משפחת גזית בלבד. העצים ממוספרים ומסומנים עם פתקיות צהובות באופן זמני למשך מספר חודשים עד שקק"ל יאשרו את שימור העצים והתכנית. נבקש לא לגעת בסימונים.

בברכה,

טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net