| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

מי שרצה להשתתף ולא הצליח להגיע למפגש הראשון של קורס הקומפוסטציה שלנו, מוזמן להגיע למפגש השני ב- 8/6  בבית משפחת חדש בכפר נטר (רחוב השיטה) בשעה 09:30.

מי שלא מעוניין להשתתף בקורס אבל מעוניין בקומפוסטר, מוזמן להירשם אצל ענבל לוי רז inbaliad@012.net.il