| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,
 
תושבים המקיימים אירועים ומסיבות בבתיהם מתבקשים לדאוג מול חברת הקייטרינג שהם יפנו את האשפה והפסולת בכוחות עצמם ולא ברחבי המושב. אין להשאיר בפחי הצרכניה או מאחורי הצרכניה שקיות זבל.

בנוסף, זריקת פסולת בניין אסורה ברחבי הכפר. פסולת בניין יש לפנות באופן עצמאי.

ועד מקומי פועל יחד עם המועצה להקמת מרכז מיחזור במושב. בינתיים  מאחורי הצרכניה קיימים מיכלים למיחזור קרטונים, בקבוקים ומוצרי אלקטרוניקה קטנים וצפרדעים למיחזור עיתונים. אנא הקפידו לא לזרוק פסולת לא מתאימה או במקום לא מתאים.

 בברכה,

טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net