| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]


לאחרונה התרחשו כמה נפילות והתמוטטויות של חלקים ממצוק הכורכר בחופי הים התיכון בקו שבין חוף השרון ואפולוניה. רשות הטבע והגנים מתריעה ומבקשת מהציבור היקר להימנע מלהתקרב למצוק באזור זה על החוף או על ראש המצוק. די בהתמוטטות אחת בכדי לגרום למוות או לפציעה חמורה. מדובר על עשרות ק"ג ולעיתים מאות ק"ג של חול וסלעים אשר מתמוטטים באחת וללא כל התראה!

איטקה סקופ
לשכת ראש המועצה