| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

 לתושבים שלום,

הצבנו מיכל מיחזור חדש לתקופת החופש הגדול למיחזור ספרים, קלסרים ומחברות. המיכל החדש נמצא בהרחבה ליד מיכל בקבוקי הפלסטיק בין רחוב השיטה לרחוב האלה. אין לזרוק קלסרים ריקים, הקלסרים עצמם אינם ממוחזרים, אך קלסר מלא בניירות יתקבל בברכה. בחברת האיסוף ידאגו להפריד בין הנייר למיחזור לבין הקלסר.

בברכה,
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net