| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

כמדי שנה מחלקת המועצה מלגות לסטודנטים תושבי המועצה. את טפסי הבקשה ואת הקריטריונים לקבלתה ניתן לקבל, במשרדי המועצה ובאתר האינטרנט של המועצה. את הטפסים יש להגיש  במזכירות המועצה במעטפה סגורה עליה מופיע שם המבקש עד ליום יום רביעי ה- 31/10/2012 בשעה  12:00.

לשאלות ניתן להתקשר לטלפון 09-9596517.

בברכה,
אלי ברכה
ראש המועצה