| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שלום רב,

חברת ארד דליה, ספקית התוכנה של מערכת מדי המים בכפר, עוברת למבנה חדש ומבצעת שדרוג של תשתיות המחשוב. עקב כך פעילות מרכז השירות של ארד דליה תופסק ביום ה' הקרוב 13.9 כך שלא נוכל לקבל ולשלוח בתאריך זה התראות בנוגע לדליפות.

בערב החג יום א' ובמהלך החג עובדי מזכירות האגודה בחופשה. לאחר החג נמשיך כרגיל במשלוח הודעות סמס בנוגע לחשד לדליפה במד המים, החל מיום ה' 20.9.12 .

לאור האמור לעיל הנכם מתבקשים להפגין ערנות בנוגע למשק המים בבית/בנחלה במהלך סוף השבוע הקרוב ובמהלך החג.

בברכת שנה טובה,
אורלי הדס
מזכירת אגודת כפר נטר