| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שלום רב,

הגיעו למועצה החוברות להגשת מועמדות לועד המקומי, מליאה וראשות המועצה. תושבים המעוניינים בכך מוזמנים להגיע למשרדי המועצה בשעות פעילותה ולקבלן. ניתן להוריד כאן מסמך מסכם של כללים להגשת רשימות. תאריך להגשה 1.11.2012.

שנה טובה,
מזכירות מועצת חוף השרון