| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

לתושבים המבוגרים שלום,

אם עתיד אוכלוסיית המבוגרים-הצעירים בני 65 ומעלה חשוב לכם
אתם מוזמנים להיות שותפים ופעילים בהשתלמות במועצה האיזורית חוף השרון לקראת תכנית האב היישובית לאזרחים ותיקים.

מועצה איזורית חוף השרון הצטרפה לתכנית האב היישובית לאזרחים ותיקים.
תכנית זו תתקיים במהלך שנת 2013. במסגרת התכנית יבוצע מהלך תכנוני בן שנה בו תמופה אוכלוסיית האזרחים הותיקים על צרכיה ויכולותיה ויבנו תכניות תוך ראייה של צרכים הייחודיים במהלך העשור הבא של האוכלוסייה המתבגרת. פרויקט זה נבנה לרווחת האזרחים הוותיקים ולרווחת כל ישוב. התכנית תלווה בתמיכה של אנשי מקצוע ומומחים בשיתוף נציגות תושבים מיישובי המועצה.

לקראת הפעלת התכנית נפתחת קבוצת "מבוגרים - צעירים" בני 65 ומעלה שישמשו כשגרירים במושבים, יהיו פעילים בתחומים חברתיים שונים ויציעו הצעות לקידום אוכלוסיית המבוגרים במושבים. בהמשך הם יהיו חלק מתכנית האב.

לצורך הכשרתם לפעילות תיערך השתלמות של מומחים בתחום.
ההשתלמות תחל בתחילת 2013, יתקיימו 8 מפגשים בהנחיית מומחים בתחום. בין הנושאים בהשתלמות: פיתוח אורבני, תקשורת אפקטיבית, מעורבות חברתית וקהילתית במועצה, עמדות ונתונים על הזקנים בעולם ובישראל, שינויים דמוגרפיים צפויים, היבטים פסיכולוגיים של הזקנה, סקירת השירותים לזקנים בישראל, פנאי והזדקנות מוצלחת. המפגשים יתקיימו במועצה. מכל יישוב יתקבלו 2-3 מתנדבים בלבד.

הרשמה לתכנית:

ורדה סלפטר עו"ס